Welkom bij Thundercase! Bereid je voor om je casino feestje naar een hoger niveau te tillen met onze premium feestartikelen. Blader door onze collectie en begin vandaag nog met het plannen van het ultieme feest!

Korting: –13%

Elegante en betrouwbare Maverick speelkaarten

Lees meer

Openingstijden winkel:

Maandag - Vrijdag: 10:00 - 19:00

Zaterdag - Zondag: 10:00 - 16:00

Stap 1 - Selecteer je artikelen

Kies uit ons ruime assortiment feestartikelen voor je casino-avond.

Stap 2 - Voeg toe aan winkelmand

Plaats de geselecteerde artikelen in je winkelmand en voltooi de bestelling.

Stap 3 - Snelle levering

Ontvang je bestelling snel en maak je klaar voor een geweldige avond!

0
×

Mand

Uiteindelijke prijs: 0 €
×
×

Bedankt voor uw bestelling

Bevelen № 91425019

Uw bestelling is succesvol afgerond. Wij nemen spoedig contact met u op.

Thundercase | Algemene voorwaarden

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDENOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT OVER UW WETTELIJKE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

De Servicevoorwaardenovereenkomst ("Overeenkomst") wordt aangegaan door en tussen u en deze website Website ("Site"), met zijn geregistreerde adres op Reeenlaan 9, 6741 AW Lunteren, Nederland, en wordt van kracht vanaf de datum van uw gebruik van de Site of de datum van elektronische acceptatie.
Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de en de producten en/of diensten die via deze Site zijn gekocht of waartoe toegang is verkregen (de Website "Diensten"). Of je dat nu bent gewoon browsen of gebruiken van deze Site of het kopen van Diensten, uw gebruik van deze Site en uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst betekent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrijpt, erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst onze Privacybeleid. De termen "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar het Bedrijf. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijst naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert, onze Site gebruikt, toegang heeft tot of gebruik maakt van de Diensten. Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen van derden te verlenen.
Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst en alle beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, op elk moment wijzigen of wijzigen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze Site. Uw gebruik van deze Site of de Diensten nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht, houdt in dat u deze Overeenkomst zoals laatst herzien aanvaardt.
ALS U ER NIET MEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST ZOALS DEZE HET LAATST IS HERZIEN, MAG U DEZE SITE OF DE SERVICES NIET GEBRUIKEN (OF BLIJVEN GEBRUIKEN).

2. GESCHIKTHEID

Deze Site en de Diensten zijn alleen beschikbaar voor Gebruikers die juridisch bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. Door deze Site of de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u (i) ten minste achttien (18) jaar leeftijd, (ii) anderszins erkend als zijnde in staat om juridisch bindende contracten te vormen onder de toepasselijke wetgeving, en (iii) geen persoon bent uitgesloten van het kopen of ontvangen van de Services die zijn gevonden onder de wetten van de Verenigde Staten of andere Toepasselijke jurisdictie.
Als u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een dergelijke rechtspersoon te binden aan de algemene voorwaarden die hierin zijn opgenomen Overeenkomst, in welk geval de termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar een dergelijke bedrijfsentiteit. Als het Bedrijf na uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst vaststelt dat u niet de wettelijke bevoegdheid hebt om een dergelijke rechtspersoon te binden, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen in deze Overeenkomst.

3. GEDRAGSREGELS VOOR GEBRUIKERS

Door deze Site te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:
 • Uw gebruik van deze Site, inclusief alle inhoud die u indient, zal voldoen aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.
U zult deze Site niet gebruiken op een manier die:
 • illegaal is, of illegale activiteiten promoot of aanmoedigt;
 • kinderpornografie of uitbuiting van kinderen promoot, aanmoedigt of zich ermee bezighoudt;
 • Terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen promoot, aanmoedigt of zich ermee bezighoudt;
 • Promoot, moedigt aan of neemt deel aan spam of andere ongevraagde bulk-e-mail, of computer- of netwerkhacking of -cracking;
 • Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit;
 • De privacy- of publiciteitsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit schendt, of een geheimhoudingsplicht schendt die u verschuldigd bent aan een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit;
 • Interfereert met de werking van deze Site;
 • Virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden, Cryptocurrency Miners of andere code, bestanden of programma's bevat of installeert die zijn ontworpen om veel bronnen te gebruiken, de functionaliteit van alle software of hardware.
U zult niet:
 • enig deel van deze Site te kopiëren of te verspreiden op welk medium dan ook, behalve waar uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf,
 • deze Servicevoorwaardenovereenkomst kopiëren of dupliceren,
 • enig deel van deze Site of een van de gerelateerde technologieën te wijzigen of te wijzigen,
 • toegang te krijgen tot Bedrijfsinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of Gebruikersinhoud via enige technologie of middelen anders dan via deze Site zelf.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Naast de bovenstaande algemene regels zijn de bepalingen in deze sectie specifiek van toepassing op uw gebruik van bedrijfsinhoud die op de site is geplaatst. Bedrijfsinhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, broncode, API, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies en de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen ("Bedrijfsinhoud"), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Website in eeuwigheid, en zijn onderworpen aan auteursrecht, handelsmerk en/of octrooibescherming.
Bedrijfsinhoud wordt aan u verstrekt "zoals deze is", "zoals beschikbaar" en "met alle fouten" voor uw informatie en persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke doeleinden dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Geen enkel recht of licentie onder enig auteursrecht, handelsmerk, patent, of een ander eigendomsrecht of licentie wordt verleend door deze Overeenkomst.

5. UW GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD

Sommige functies van deze Site kunnen Gebruikers in staat stellen om (a) ideeën, meningen, aanbevelingen of advies ("Gebruikersinzendingen"), of (b) literaire, artistieke, muzikale of andere inhoud te bekijken, te plaatsen, te publiceren, te delen of te beheren, inclusief maar niet beperkt tot foto's en video's (samen met Gebruikersinzendingen, "Gebruikersinhoud"). Door gebruikersinhoud op deze site te plaatsen of te publiceren, verklaart en garandeert u het bedrijf dat (i) u over alle noodzakelijke rechten om Gebruikersinhoud te verspreiden via deze Site of via de Diensten, hetzij omdat u de auteur bent van de Gebruikersinhoud en het recht hebt om deze te verspreiden, hetzij omdat u over de juiste distributierechten beschikt, licenties, toestemmingen en/of toestemmingen om te gebruiken, schriftelijk, van het auteursrecht of een andere eigenaar van de Gebruikersinhoud, en (ii) de Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
U stemt ermee in om de beveiligingsgerelateerde functies van deze Site niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren (inclusief maar niet beperkt tot die functies die het gebruik of kopiëren van Bedrijfsinhoud of Gebruiker voorkomen of beperken Inhoud) of beperkingen opleggen aan het gebruik van deze Site, de Bedrijfsinhoud of de Gebruikersinhoud daarin.

6. BEDRIJVEN GEBRUIKEN GEBRUIKERSINHOUD

De bepalingen in deze sectie zijn specifiek van toepassing op bedrijven die gebruikersinhoud gebruiken die op de site is geplaatst.
U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinhoud of Gebruikersinhoud die door u wordt ingediend, en de gevolgen van en vereisten voor de distributie ervan.
Met betrekking tot gebruikersinzendingen erkent u en gaat u ermee akkoord dat:
 • Uw Gebruikersinzendingen zijn volledig vrijwillig.
 • Uw Gebruikersinzendingen brengen geen vertrouwelijke relatie tot stand en verplichten het Bedrijf niet om uw Gebruikersinzendingen als vertrouwelijk of geheim te behandelen.
 • Het bedrijf is niet verplicht, expliciet of impliciet, om uw gebruikersinzendingen te ontwikkelen of te gebruiken, en er is geen vergoeding verschuldigd aan u of aan iemand anders voor opzettelijk of onopzettelijk gebruik van uw gebruikersinzendingen.
Het bedrijf bezit exclusieve rechten (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten) op alle gebruikersinzendingen die op deze site worden geplaatst en heeft recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van elke gebruiker Inzendingen geplaatst op deze Site voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u of aan iemand anders.
Met betrekking tot gebruikersinhoud, door gebruikersinhoud op deze site te plaatsen of te publiceren, machtigt u het bedrijf om de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten in en op uw gebruikersinhoud te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersinhoud op de manier die door deze Site en deze Overeenkomst wordt overwogen.
U verleent het Bedrijf hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruiker te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken van te maken, te combineren met andere werken, weer te geven en uit te voeren Inhoud in verband met deze Site, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van het geheel of een deel van deze Site in alle mediaformaten en via alle mediakanalen zonder beperkingen van welke aard dan ook en zonder betaling of andere vergoeding van welke aard dan ook, of toestemming of kennisgeving, aan u of een derde partij. U verleent hierbij ook elke gebruiker van deze site een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw gebruikersinhoud via deze site en om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van te bereiden, te combineren met andere werken, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan via de functionaliteit van deze Site en onder deze Overeenkomst.
De bovenstaande licenties die door u zijn verleend in uw Gebruikersinhoud eindigen binnen een commercieel redelijke termijn nadat u uw Gebruikersinhoud van deze Site hebt verwijderd of verwijderd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf echter kan behouden (maar niet distribueren, weergeven of uitvoeren) serverkopieën van uw Gebruikersinhoud die zijn verwijderd of verwijderd. De bovenstaande licenties die door u zijn verleend in uw Gebruikersinhoud zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.
Het Bedrijf screent gebruikersinhoud over het algemeen niet vooraf, maar behoudt zich het recht voor (maar neemt geen verplichting op zich) om dit te doen en te beslissen of een item van gebruikersinhoud geschikt is en / of voldoet aan deze Overeenkomst. Bedrijf kan verwijderen elk item van Gebruikersinhoud als het deze Overeenkomst schendt, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

7. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze Site kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, algemene voorwaarden, privacybeleid of praktijken van derden websites. Bovendien censureert of bewerkt het Bedrijf de inhoud van websites van derden niet. Door deze Site te gebruiken, ontheft u het Bedrijf uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden. Dienovereenkomstig moedigt het Bedrijf u aan om op de hoogte te zijn wanneer u deze Site verlaat en om de algemene voorwaarden, het privacybeleid en andere bestuursdocumenten van elke andere website die u mogelijk bezoekt, te lezen.

8. AFWIJZING VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES

U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DEZE SITE WORDT AANGEBODEN "ZOALS DEZE IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN". BEDRIJF, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, WIJZEN ALLE GARANTIES AF, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. HET BEDRIJF, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER (I) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN GEKOPPELDE SITES (VIA HYPERLINKS, BANNERRECLAME OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE, EN/OF (III) DE DIENSTEN DIE OP DEZE SITE TE VINDEN ZIJN OF ENIGE SITES DIE (VIA HYPERLINKS, BANNERADVERTENTIES OF ANDERSZINS) AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD, EN HET BEDRIJF GAAT ERVAN UIT DAT ER GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID HIERVOOR.
BOVENDIEN ERKENT U SPECIFIEK EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR HET BEDRIJF, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN, EN EXTERNE DIENSTVERLENERS (I) JURIDISCHE OF FINANCIEEL ADVIES OF (II) EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK TE CREËREN MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF DE DIENSTEN DIE OP DEZE SITE TE VINDEN ZIJN, EN GEBRUIKERS MOGEN NIET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES.
DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, en zal van kracht zijn na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de Services die te vinden zijn op deze Site.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN HET BEDRIJF, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN ALLE EXTERNE DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN ENIGE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT (I) DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE SITE, (II) DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN SITES WAARNAAR WORDT GELINKT (VIA HYPERLINKS, BANNER) RECLAME OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE, (III) DE DIENSTEN OP DEZE SITE OF ENIGE SITES DIE (VIA HYPERLINKS, BANNERRECLAME OF ANDERSZINS) NAAR DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD, (IV) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK WELKE DAN OOK, (V) GEDRAG VAN DERDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (VI) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DIENSTEN VAN OF NAAR DEZE SITE OF SITES DIE (VIA HYPERLINKS, BANNERRECLAME OF ANDERSZINS) AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD, (VII) ENIGE VIRUSSEN, WORMEN, BUGS, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE, DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VAN DEZE SITE OF SITES DIE ZIJN GEKOPPELD (VIA HYPERLINKS, BANNERADVERTENTIES OF ANDERSZINS) AAN DEZE SITE, (VIII) ENIGE GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD DIE LASTERLIJK, INTIMIDEREND, BELEDIGEND, SCHADELIJK VOOR MINDERJARIGEN OF EEN BESCHERMDE KLASSE, PORNOGRAFISCH, "X-RATED", OBSCEEN OF ANDERSZINS AANSTOOTGEVEND, EN/OF (IX) ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE DIENSTEN OP DEZE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF HET BEDRIJF AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
BOVENDIEN ERKENT U SPECIFIEK en gaat u ermee akkoord dat elke oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Site of de Services die op deze Site worden gevonden, moet worden gestart binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan, anders wordt een dergelijke vordering permanent uitgesloten.
DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, EN zal elke beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site overleven.

10. VRIJWARING

U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten te beschermen, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, kosten, uitgaven, verliezen, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook en aard (inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatkosten) opgelegd aan of opgelopen door het Bedrijf direct of indirect voortvloeiend uit (i) uw gebruik van en toegang tot deze Site; (ii) uw schending van enige bepaling hiervan Overeenkomst of het beleid of de overeenkomsten die hierin zijn opgenomen; en/of (iii) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendom of ander eigendomsrecht. De vrijwaring verplichtingen onder deze sectie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site.

11. GEGEVENSOVERDRACHT

Als u deze Site bezoekt vanuit een ander land dan het land waarin onze servers zich bevinden, kan uw communicatie met ons resulteren in de overdracht van informatie over internationale grenzen heen. Door deze Site te bezoeken en door elektronisch met ons te communiceren, stemt u in met dergelijke overdrachten.

12. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst en ons beleid, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om te proberen deze Site 24/7 aan te bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Site van tijd tot tijd om welke reden dan ook ontoegankelijk zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, periodiek onderhoud, reparaties of vervangingen die we van tijd tot tijd uitvoeren, of andere oorzaken buiten onze controle, inclusief, maar niet beperkt tot, onderbreking of uitval van telecommunicatie- of digitale transmissieverbindingen of andere storingen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over de beschikbaarheid van deze Site op een continue of ononderbroken basis, en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens u of enige andere partij met betrekking tot deze.

13. BEËINDIGDE DIENSTEN

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het aanbieden of leveren van een van de Diensten op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te staken. Hoewel het bedrijf grote inspanningen levert om de levensduur van al zijn diensten te maximaliseren, zijn er zijn momenten waarop een Dienst die wij aanbieden wordt stopgezet. Als dat het geval is, wordt dat product of die dienst niet langer ondersteund door het Bedrijf. In een dergelijk geval zal het Bedrijf een vergelijkbare Service aanbieden waarnaar u kunt migreren of een terugbetaling. Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van een van de Diensten die we aanbieden of waartoe we toegang vergemakkelijken.

14. VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw betaling in rekening wordt gebracht en verwerkt door Website.
U stemt ermee in om alle prijzen en vergoedingen te betalen die verschuldigd zijn voor Diensten die op deze Site zijn gekocht of verkregen op het moment dat u de Diensten bestelt.
Het bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn prijzen en vergoedingen op elk moment te wijzigen of aan te passen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen online op deze site worden geplaatst en onmiddellijk van kracht worden zonder verdere kennisgeving aan u.
Restitutiebeleid: voor producten en diensten die in aanmerking komen voor een terugbetaling, kunt u een terugbetaling aanvragen onder de voorwaarden van ons restitutiebeleid dat hier toegankelijk is .

15. GEEN DERDE BEGUNSTIGDEN

Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen van derden te verlenen.

16. NALEVING VAN LOKALE WETGEVING

Het bedrijf geeft geen verklaring of garantie dat de inhoud die beschikbaar is op deze site geschikt is in elk land of rechtsgebied, en toegang tot deze site vanuit landen of rechtsgebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden. Gebruikers die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze Site zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten, regels en voorschriften.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst en elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband daarmee of het onderwerp of de vorming ervan, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, Washington, met uitsluiting van collisieregels.

18. GESCHILLENBESLECHTING

Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden zal worden beslecht door bindende arbitrage. Een dergelijke controverse of claim moet op individuele basis worden bemiddeld en mag niet worden geconsolideerd in een arbitrage met een claim of controverse van een andere partij. De arbitrage moet worden uitgevoerd in de Verenigde Staten, Washington, en een oordeel over de arbitrale uitspraak kan worden ingediend bij elke rechtbank die daartoe bevoegd is.

19. TITELS EN TITELS

De titels en koppen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend voor het gemak en het gemak van referentie en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst van de partijen te interpreteren of te interpreteren zoals anderszins hierin uiteengezet.

20. SCHEIDBAARHEID

Elk convenant en elke overeenkomst in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden opgevat als een afzonderlijk en onafhankelijk convenant of overeenkomst. Als een bevoegde rechtbank een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Overeenkomst illegaal, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, de overige bepalingen (of delen van bepalingen) van deze Overeenkomst worden hierdoor niet beïnvloed en zullen geldig en afdwingbaar worden geacht voor de voor zover toegestaan door de wet.

21. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen hebt over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via e-mail of gewone post op het volgende adres:
Reeenlaan 9, 6741 AW Lunteren, Nederland
+31623657932
×

Mand

Uiteindelijke prijs: 0 €
×
×

Bedankt voor uw bestelling

Bevelen № 91425019

Uw bestelling is succesvol afgerond. Wij nemen spoedig contact met u op.